Feestdagen en vakanties integreren met verlof

Je kunt feestdagen en vakanties nu automatisch integreren met verlof. Hierdoor ontstaan automatisch verlofboekingen op basis van de dagen in de sluitingsperiode.

Inhoud

Beschrijving

Feestdag

In sommige gevallen moet verlof dat je geboekt hebt op een feestdag wel als verlofdag tellen. Er zijn cao's waarbij ouderschapsverlof wel als verlofdag moet gelden op een feestdag. In dit geval integreer je de feestdagen in verlof. Je geeft bij de sluitingsdagen aan dat deze tot een verlofboeking leiden. Op die manier kan je van iedere sluitingsdag de onderlinge prioriteit bepalen en bepaal je welke verlofsoorten Profit wel en niet berekent op een sluitingsdag.

Voorbeeld

Een medewerker heeft structureel ouderschapsverlof op maandagmiddag. Tweede paasdag is opgenomen in de sluitingsdagentabel en is een feestdag. Volgens de cao waaronder de medewerker valt, moet Profit hiervoor wel verlofuren op deze maandag berekenen.

Prioriteit

Voor de integratie van de sluitingsdagen met verlof bepaal je ook de prioriteit van het type verlof.

Voorbeeld

Organisatie A kiest ervoor om nationale feestdagen als nieuw type verlof toe te voegen. Bij de nationale feestdagen die voorkomen in de sluitingsdagentabel is bepaald dat Profit deze als verlofboekingen van dit nieuwe type boekt.

Dit nieuwe type verlof krijgt een hogere prioriteit dan ouderschapsverlof. Op een nationale feestdag berekent Profit dus geen uren ouderschapsverlof.

Voorbeeld

Organisatie B kiest ervoor om nationale feestdagen als nieuw type verlof toe te voegen. Bij de nationale feestdagen die voorkomen in de sluitingsdagentabel is bepaald dat Profit deze als verlofboekingen van dit nieuwe type boekt.

Organisatie B kiest ervoor om ouderschapsverlof een hogere prioriteit dan de nationale feestdagen te geven. Op een nationale feestdag berekent Profit in dit geval wel uren ouderschapsverlof.

Vakanties

Als het bedrijf voor meerdere aaneengesloten dagen gesloten is, dan leg je hiervoor een sluitingsperiode vast. Een collectieve verlofboeking voor meerdere dagen. Voorbeelden van sluitingsperioden zijn de schoolvakanties en de bouwvak.

Sluitingsperioden werken door op de verlofsaldo's van de medewerkers. Bij de medewerkers komen automatisch verlofboekingen te staan voor de sluitingsperioden. Dit geldt ook voor medewerkers die in dienst worden gemeld. Bij de nieuwe medewerker staan na het indienst melden automatisch de verlofboekingen voor de sluitingsperiode.

Als de functionaliteit Onderwijs is geactiveerd in de omgeving, dan is het mogelijk om per vakantieregio een aparte vaste verlofperiode vast te leggen. Door het inrichten van de regio krijgt de medewerker automatisch de juiste verlofboekingen.

Feestdag integreren met verlof inrichten

Voor de integratie van een feestdag met verlof richt je een type verlof in en voeg je een sluitingsperiode toe.

Let op:

Gebruik altijd een nieuw type verlof voor de sluitingsdagentabel.

Als je namelijk hetzelfde type verlof gebruikt voor zowel de sluitingsdagentabel of als de feestdagen, dan kan een medewerker geen verlof boeken als de verlofboeking overlapt met een feestdag.

Type verlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en een omschrijving.
 4. Selecteer Periodeverlof bij Categorie.
 5. Vink Alleen bruikbaar voor integratie sluitingsdagen aan.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Wijzig de prioritering.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Klik op Ja bij de melding.

  Door de sluitingsperiode te hebben gekoppeld, krijgen de medewerkers automatisch verlofboekingen voor de periode. Hiervoor moet de medewerker wel onder de arbeidsvoorwaarde vallen waar het type verlof van toepassing is.

Type verlof toevoegen aan arbeidsvoorwaarde:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 4. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 5. Ga naar het tabblad: Verlof.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Voeg een verlofsoort toe op basis van het type verlof. Het basisverloftype is Verlof en er wordt geen verlofsaldo bijgehouden.

Sluitingsperiode toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Landinstellingen / Sluitingsperiode.
 2. Open de eigenschappen van de tabel.
 3. Ga naar het tabblad: Sluitingsperiode.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de begin- en einddatum van de sluitingsdag in.
 6. Vul een omschrijving in, bijvoorbeeld 'Koningsdag' of 'Bevrijdingsdag'.
 7. Vink eventueel Feestdag aan.
 8. Vink Agenda integratie aan als je de sluitingsdag automatisch wilt verwerken in Agenda in InSite.
 9. Vink Integreren in verlof aan.
 10. Selecteer het type verlof.
 11. Selecteer de reden van het verlof.
 12. Klik op: Voltooien.
 13. Herbereken het verlofrecht, als je de sluitingsdagentabel aan een werkgever gekoppeld hebt.
Vakantie integreren met verlof inrichten

Voor de integratie van vakanties met verlof voeg je eerst een nieuwe type samengesteld verlof toe. Je kan een sluitingsperiode niet koppelen aan een reeds bestaand en gebruikt type verlof. Na het koppelen is het namelijk niet mogelijk om los verlof te boeken op het type verlof voor een medewerker.

Type verlof inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Open de eigenschappen van het type verlof waaronder de vaste verlofperioden vallen. Bijvoorbeeld het type 'Vast samengesteld verlof'.

  Het type verlof moet wel van de soort Samengesteld verlof zijn.

 3. Vink Alleen bruikbaar voor integratie sluitingsperioden aan.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Door de sluitingsperiode te hebben gekoppeld, krijgen de medewerkers automatisch verlofboekingen voor de periode. Hiervoor moet de medewerker wel onder de arbeidsvoorwaarde vallen waar het type verlof van toepassing is.

Sluitingsperiode toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Landinstellingen / Sluitingsperiode.
 2. Open de eigenschappen van de sluitingsdagentabel.
 3. Ga naar het tabblad: Sluitingsperiode.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de begin- en einddatum van de vakantie in.
 6. Vul een omschrijving in.
 7. Vink eventueel Feestdag aan.
 8. Vink Agenda integratie aan als je de sluitingsdag automatisch wilt verwerken in Profit Agenda.
 9. Vink Integreren in verlof aan.
 10. Selecteer het type verlof.
 11. Selecteer de reden van het verlof.
 12. Als de functionaliteit Onderwijs is geactiveerd in de omgeving, dan vul je de volgende velden:
  1. Vink Schoolvakantie aan als het een schoolvakantie betreft.
  2. Selecteer de regio van de betreffende vaste verlofperiode. De regio's zijn gekoppeld aan de regio die je kunt inrichten onder de onderwijsinstellingen. Meer informatie voor het inrichten van de regio's bij de onderwijsinstellingen, vind je hier.
 13. Klik op: Voltooien.

Collectieve verlofboeking

Je kunt naast sluitingsperioden ook een losse collectieve verlofboeking vastleggen.

Let op:

Het is niet mogelijk een collectieve verlofboeking op een samengesteld verloftype toe te voegen. Een collectieve verlofboeking is ook niet collectief te verwijderen of te wijzigen, omdat voor iedere medewerker afzonderlijk een verlofboeking is toegevoegd.

Daarnaast wordt niet automatisch voor een nieuwe medewerker een collectieve verlofboeking toegevoegd als je een nieuwe medewerker in dienst meldt. Dit gebeurt wel bij sluitingsperioden.

Meer informatie over collectieve verlofboeking.

Zie ook

Direct naar

 1. Verlof inrichten
 2. Invoer in uren:minuten of honderdsten
 3. Sluitingsdagen-/feestdagentabel inrichten
 4. HRM instellingen verlof vastleggen
 5. Vrije tabellen Verlof inrichten
 6. Verlofperiodetabel toevoegen
 7. Samengesteld verlof (wettelijk en bovenwettelijk)
 8. Ouderschapsverlof en geboorteverlof inrichten
 9. Opbouw perioderecht over geboorte- of betaald ouderschapsverlof
 10. Feestdagen en vakantie integreren in verlof
 11. Onbetaald verlof inrichten
 12. Buitengewoon verlof inrichten
 13. Verlof België inrichten
 14. ATV op basis van werkrooster
 15. Extra verlof
 16. Feestdagenverlof inrichten
 17. Waarde verlofrecht journaliseren
 18. Instellingen per werkgever
 19. Bezettingsoverzicht verlof InSite inrichten
 20. Verlof uitbetalen of inhouden
 21. Verlofcorrectie InSite inrichten
 22. Verlof kopen en verkopen InSite inrichten
 23. Verlof in het onderwijs